ขอต้อนรับสู่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร โครงการต่างๆ
ของยุวพุทธฯ ได้ที่นี่
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ "มงคล ๓๘ ประการ"
มาร่วมรับฟังเทศน์ "มงคล ๓๘ ประการ" เพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันต่อไป
ขอเชิญศาสนิกชนร่วมกันสะสมบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
ด้วยการฟังธรรม ให้ทาน รักษาศีล ทาน เจริญภาวนา ไขปัญหาธรรม ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ เป็นสิริมงคล
เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
สถานที่สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจพัฒนาตนขั้นอุกฤษฏ์ วิทยากร และเป็นธุดงคสถานของพระสงฆ์
เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนากรรมฐานยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ ๑)
เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าปฏิบัติธรรม ทุกเดือนตลอดปี