โครงการทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับทุกเพศวัย

ความเป็นมา
                        ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและครอบครัว สั่งสมบุญในโครงการทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ ในวิถีพระพุทธศาสนาให้ครบถ้วนทั้ง ทาน ศีล และภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป

สถานที่
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ซ. เพชรเกษม 54  

ค่าใช้จ่าย 
            การจัดงานมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทางยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

วัตถุประสงค์

-

กำหนดการ - เวลา ( - )

กำหนดการ-เวลา
            วันอาทิตย์ (๑ ครั้ง/เดือน) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑-๓๐ น.  ร่วมทำบุญด้วยบุญกิริยาวัตถุ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป ฟังพระธรรมเทศนา พร้อมรับศีล รับพร เจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
          โทรศัพท์ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ (๑๐ คู่สาย)