สาระธรรม

เป็นพุทธตั้งแต่เกิด ทำไมไม่พ้นทุกข์ ?


           เคยสังเกตกันบ้างมั้ย อะไรที่ได้มาง่ายมักจะไม่เห็นคุณค่า หรืออะไรที่เราได้มานาน ๆ แล้วเราจะรู้สึกเฉย ๆ ไม่ตื่นเต้นไม่สนใจ ทำให้หลาย ๆ สิ่งที่มีค่ารอบ ๆ ตัวเราที่มีอยู่จริงแต่กลับเหมือนไม่ได้มีสิ่งนั้น ๆ มีอะไรบ้างที่เราได้มาแต่เกิด เช่น พ่อแม่ ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีในหลวง ร่างกายจิตใจของเราและที่มีค่าสูงสุดคือพระรัตนตรัย  หรือเมื่อเวลาผ่านไป เช่น คุณครูคนแรก เพื่อนเก่า เจ้านายเก่า ลูกค้าคนแรก หรือบางทีก็ใกล้ตัวมากจนลืมคุณค่าเหมือนกัน เช่น พ่อ แม่ บุตร สามี ภรรยา ด้วยสังคมยุคนี้เป็นวัตถุนิยม มีความสามารถทางวิทยาการ การค้ามาก จนสิ่งมีค่าที่สุดตอนนี้คือ เงิน
           
            หลายชีวิตจึงมีที่พึ่งสำคัญคือ เงิน  สิ่งที่จะทำให้มีความสุขได้คือ เงิน สิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดตอนนี้คือ เงิน แต่หารู้ไม่ว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ เงินมีมูลค่า แต่ไม่ได้มีคุณค่าอย่างแท้จริงในชีวิต เพราะว่าตามกระแสสังคมและได้มาง่าย หรือมีมานานจนมองข้าม เราจึงมองไม่เห็นคุณค่าคนใกล้ตัว ตลอดจนถึงสิ่งมีค่าสูงสุดคือ พระรัตนตรัย หัวใจเราจึงว้าเหว่ไม่ผ่องใสมั่นคง เป็นทุกข์ง่ายไม่มีเกราะคุ้มครองป้องกัน ภูมิต้านทานทางใจต่ำ โดนกิเลสยึดครองพื้นที่ ทำให้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ถึงแม้จะใช้เงินเยียวยา ก็เป็นยาที่มีผลข้างเคียงที่เป็นทุกข์ซ้ำซ้อนไปอย่างน่าเสียดาย
           
            พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า ไม่มีที่พึ่งใดในโลกดีเท่าพระรัตนตรัย  ไม่มีสิ่งมีค่าใดในโลกเท่าพระรัตนตรัย ดังนั้น ถ้าเราไม่ปรับตัวปรับใจใหม่ให้อยู่ในสังคมยุคนี้ แบบมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีพระพุทธเจ้าทรงนำโดยสื่อผ่านพระสงฆ์ผู้เดินตาม ให้ก้าวตามรอยพระธรรมคำสอนอย่างมั่นคงก้าวสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณเป็นขั้น ๆ จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ในที่สุด
           
                ขอให้เป็นผู้อยู่ในสังคมยุคนี้แบบมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จนถึงที่สุดแห่งทุกข์เทอญ
                                               
                                        พระรุจ โพธิญาณ
                       
                   ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์