สาระธรรม

ทำดี


          ถ้าเพราะเพียงจะปกปิดความไม่ดีบางอย่างบางประการ แต่เราต้องทำความชั่วอีกตั้งหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ ประการ สู้เปิดเผยมันเสียเลยจะดีกว่าไหม เปิดในที่นี้คือไม่ปิด ไม่ใช่เป็นการไปป่าวประกาศ หรือไปเปิดโปงให้ใครทราบ ใครจะทราบหรือไม่ทราบเป็นเรื่องของใคร ๆ เราไม่ได้ปิด แต่เราก็ไม่ได้เปิด คุณงามความดีทั้งหลายก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าพอตัวเองมีดีอย่างไรก็เอาความดีของตัวเองไปอวดหรือเอาไปโชว์ผู้อื่น พูดพร่ำพรรณาแต่เรื่องความดีของตัวเอง หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าตัวเองมีดีอย่างไร หรือมีความรู้ความสามารถด้านไหน ก็เอาแต่ปกปิดไว้ หวงเอาไว้ เก็บกักไว้แต่ผู้เดียวไม่ยอมถ่ายทอดให้กับผู้อื่น  หรือไม่ยอมเอาวิชาความรู้ความสามารถของตนไปทำประโยชน์ให้กับสังคม อย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน ต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นการตอบบุญแทนคุณสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีบุญคุณต่อเรา

         ผู้เลิศคุณธรรมมักไม่กล่าวอ้างว่าตนดำรงคุณธรรม มักไม่อวดอ้างหรือยึดมั่นว่าตนดำรงคุณธรรม ดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรม  ส่วนผู้ด้อยคุณธรรมมักกล่าวอ้างว่าตนมีคุณธรรม มักอวดอ้างว่าตนดำรงคุณธรรม หรือยึดมั่นว่าตนทรงไว้ซึ่งคุณธรรม เหตุนั้นจึงนับได้ว่าเป็นผู้ไร้คุณธรรมอย่างแท้จริงทำดี ๆ เพราะ "ธรรม" เป็นของดี เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องทำดี ๆ จึงจะดีและเป็นธรรม ขอได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับธรรมด้วย ถ้าทำได้ก็ไม่ต้องมาคอยปิดปกหรือปกปิดอะไร ๆ อีกต่อไป

                                           พระนวลจันทร์  กิตติปัญโญ
                         
                          ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์