สาระธรรม

อภัย
การให้อภัยคน
คือ บุญกุศลใหญ่
    เราอย่าไป
จองเวร จองกรรม กับใคร
    ส่วนเขาจะสำนึก
กลับตัวกลับใจ ได้หรือไม่
ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรม


      พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์