สาระธรรม

‘ตนเป็นที่พึ่งของตน’

 
           “การเจริญสติ รู้จักเอาสติปัญญาไปใช้
         รู้จักเอาสติปัญญาไปอบรมใจของเรา
         ไม่ใช่ว่าจะไปพึ่งตั้งแต่คนนั้น พึ่งตั้งแต่คนนี้ พึ่งภายนอก
         อันนั้นมันพึ่งกันได้ชั่วครั้งชั่วคราว ในระดับของสมมติ
         แต่ทางด้านจิตใจ เราก็ต้องเจริญสติเข้าไปอบรมใจ
         ท่านถึงบอกว่า ‘ตนเป็นที่พึ่งของตน’
     
             ‘ตน’ แรกก็คือสตินี่แหละ ส่วน 'ตน' อีกตัวก็คือ  ใจ
         เป็นที่พึ่งกัน คอยดูแลอบรมซึ่งกันและกัน จนกว่าธาตุขันธ์จะแตกจะดับ
         มองเห็นหนทางเดิน ว่าเราจะไปอย่างไร มาอย่างไร
         ก็ให้รีบทำเสียขณะที่มีลมหายใจ”

             พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย)
                   วัดป่าธรรมอุทยาน
            โอวาทธรรมยามเช้า 1 พฤศจิกายน 2563