สาระธรรม

การทำบุญ


                                 ไม่มีเงิน
                        หรือไม่มีเวลาจะไปวัด
                             แต่อยากทำบุญ
                       ก็เพียงเจริญเมตตาจิต
                       ไม่ให้โกรธเกลียดใคร
                       มีแต่ความรักให้แก่เขา
                       วิธีนี้ถือเป็น การทำบุญ
                           ที่ได้อานิสงส์มาก

                        พระไพศาล วิสาโล
-->