สาระธรรม

ปีติ                       สภาวะของปีติ
                  ก็จะเกิดขึ้นได้หลายอย่าง  เกิดความรู้สึกชา ๆ ซ่าน ๆ ตามตัว
                  คล้ายสนามพลังไฟฟ้าบ้าง  ตัวโยกบ้าง  ขนลุกบ้าง
                  แต่ผู้ปฏิบัติจะพบว่า จะทำให้เราเกิดความรู้สึกได้ทั้งตัว
                  นั่นคือผลที่สติมั่นคง
                  จิตตั้งมั่น รู้สึกได้ทั้งตัว

                  เดินจิต
                  พระมหาวรพรต กิตติวโร
-->