สาระธรรม

พระในบ้าน

          
           ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกกาลทุกสมัย

คุณธรรมมีกลิ่นหอม  โดยเฉพาะกลิ่นแห่งความกตัญญูกตเวที ผู้ปฏิบัติจะระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณสูงขึ้น  ผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเรา พระมารดา  พระบิดา ยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่มีอะไรเทียบได้  แต่ก่อนก็รู้สึกผิวๆ เพราะจิตใจเรากระโดดไปแข่งขันกับเพื่อน จะหาวุฒิเพิ่ม เพื่อนเขาได้อัตราวุฒิสูงกว่า  จิตมันเดินไปอีกทางไม่ได้มาสู่ความสว่างแห่งคุณธรรม  แต่ขณะนี้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นถูกสลัดออกไป คุณธรรมจึงโผล่ออกมา  คุณแม่หนาหนักเพี้ยง  พสุธา          นักปราชญ์ท่านบรรจุถ้อยคำไว้ครบถ้วน  พระคุณแม่หนาหนักยิ่งใหญ่จริง ๆ ยังกับแผ่นดิน ถ้าไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีภูเขา ไม่มีแม่ไม่มีเรา และมีก็ไม่ใช่มีเฉย ๆ ขณะนี้เรามีแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เป็นพระพรหมของลูก เป็นบูรพาจารย์คนแรกของลูก  เป็นพระอรหันต์ เป็นเนื้อนาบุญของลูก  ชีวิตจะเจริญสดใสขึ้นอยู่กับการทำบุญกับพระอรหันต์ของตน ใครหมิ่น ใครเมิน  คนนั้นเป็นต้นไม้ขาดปุ๋ยแกร็นแคระ  ใครที่หนักแน่นในเรื่องนี้ชีวิตจะรุ่งโรจน์ก้าวหน้าและรำรวย  คนดีที่โลกต้องการคือคนกตัญญูกตเวที   ในหลวงรัชกาลที่๙  เสด็จไปเสวยพระกระยาหารค่ำกับสมเด็จย่า แล้วซักเรื่องอดีตถอยหลังไปแต่ละปี ให้แม่เล่าให้ฟังเป็นปี ๆ  คนแก่นี่คอมพิวเตอร์นะ ความจำในอดีตเป็นเยี่ยม มีความสุขที่สุดที่ได้เล่าเรื่องในอดีต เข้าใจว่าจะเป็นหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะทรงทำอีกเล่มหนึ่ง  สยบในหลวงรัชกาลที่ ๙  หรือยังทีนี้  เราเคยคิดว่าเรากตัญญูแล้ว  หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันของในหลวงรัชกาลที่ ๙   สมแล้วกับกษัตริย์สุขุมาลชาติ ซึ่งจุติมาจากสวรรค์  คุณธรรมของท่านจึงเด่นเหลือเกิน สมกับที่ว่า คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา
          
              คุณแม่ยิ่งใหญ่จริงๆ  ไม่มีท่านก็ไม่มีผม ยศของผมเป็นพันเอกของโรงเรียนนายร้อยจริง  แต่ยิงปืนไม่เป็น ผมสอนทหารทั่วประเทศ คราวหนึ่งตอนนั้นเป็นพันตรีไปสอนทหารค่ายสุรนารี  ผู้บังคับบัญชาให้รถจิ๊ปพร้อมคนขับจะพาไปเที่ยวที่ต่างๆ ผมบอกขอไปชมภูมิประเทศก่อน  เขาขับรถไปเกือบถึงปักธงชัย เวลา ๔ โมงเย็น ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้ถนน และเลี้ยงวัว    มีวัวฝูงหนึ่งกำลังข้ามถนน  เกือบ ๓๐ ตัว คนขับรถเขาคงต้องการเอาใจผู้ใต้บังคับบัญชาจึงขับเข้าไปใกล้ๆ แล้วบีบแตรเร่งเครื่อง  วัวตกใจกระโดดลงจากถนนหมด  แต่มีอยู่ตัวหนึ่งยืนไม่กล้ากระโดดตามเพื่อน  อยู่ห่างออกไปหน่อยผมมองดูเห็นว่ามีลูกวัวที่เพิ่งคลอดยืนพิงขาแม่วัวอยู่ แม่วัวก็คงกลัวตาย อยากกระโดดตามเพื่อนแต่มันรู้ว่ากระโดดไป  ลูกวัวก็จะกระโดดตามไม่ได้ลูกเพิ่งเกิดใหม่  มันจึงยืนอยู่พอผมเห็นดังนั้นผมบอกให้คนขับรถเบรก  มันยังยืนมองมาทางผม   ตาโต ๆ เหมือนกับจะท้าทายว่าถ้าใจดำอำมหิตจริง  ๆ  ก็เชิญสิ แม่ตัวนี้จะยอมตายก่อนลูก ทับแม่แล้วถึงจะทับลูก  นาทีนี่เองหน้าแม่ผมลอยเข้ามาเลย  โอความรักของแม่ขนาดนี้เชียวรึ  อันชนกชนนีนี้รักเจ้า  เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้
           
            แม่วัวยังรักลูกเท่าชีวิต แล้วแม่ผมซึ่งเป็นคนจะไม่รักผมเท่าชีวิตเชียวรึ  เพราะฉะนั้นพระคุณแม่สะท้อนสูง  ลูกวัวตัวนี้โตขึ้นมันจะตอบแทนคุณแม่ไหม  ไม่มี  เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉาน  คุณธรรมจางไม่เหมือนมนุษย์ที่มีจิตใจสูงด้วยคุณธรรม  แต่ถึงแม้จะไม่ได้ตอบแทนพระคุณแม่มัน  มันก็ยังดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มันไม่เคยทำให้แม่ต้องชอกซ้ำน้ำตาไหล  คนเรานี่บางคนทำให้พ่อซ้ำใจตาย ทำให้แม่ต้องชอกช้ำไปแอบร้องไห้เพราะลูกกระแทกกระทั้นมากมายเท่าไหร่  สู้วัวไม่ได้   ถ้าหากว่าจะดูคุณวิเศษของความกตัญญู  ท่านบอกว่า ดอกมะลิ เป็นแชมป์ของดอกไม้หอม  ไม่มีอะไรเป็นแชมป์กว่าดอกมะลิ หอมเย็นและไม่มีพิษภัย  แก่นไม้ที่หอมที่สุดคือ แก่นจันทร์ ที่เขาเอามาทำพัดหอมทั้งห้อง  รากกฤษณา  เป็นรากไม้ที่หอมที่สุด   สามหอมนี้เอามารวมกันยังสู้อีกหอมหนึ่งไม่ได้      หอมสู้คุณธรรมของคนดีไม่ได้
                                 
พระในบ้าน  พันเอก (พิเศษ ) ทองคำ  ศรีโยธิน


ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์