สาระธรรม

ความจริง – ความบริสุทธิ์  ความบริสุทธิ์สุจริตโปร่งใสสะอาดย่อมปราศจากเภทภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง  แท้จริงความที่มนุษย์ควรปรารถนาตั้งแต่เบื้องต้นคือ
            “ ความบริสุทธิ์ ”
            ทุกคนควรปรารถนาความบริสุทธิ์ให้แก่ตนไว้เป็นลำดับแรกอย่าหลบเลี่ยงออกไปเป็นอื่นโดยคิดว่า 
            “ขาวบริสุทธิ์มากไปก็ไม่ดี เทา ๆ มืด ๆ สลัว ๆ สักหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นไร    เราปลอดภัยอยู่แล้ว”
            มือที่ผ่านลงไปในทะนานที่เต็มด้วยเมล็ดงา  ถ้าตรงๆลงไปไม่คดงอขึ้นมาเลย  ก็ย่อมไม่มีเมล็ดงาติดขึ้นมาสักเมล็ดเดียว  พระจันทร์ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นเดือนเพ็ญเต็มดวงนวลสว่างอยู่ตลอดเวลา  ยังขาดเว้าแหว่งมีส่วนเสี้ยวมืดดำอยู่บ้างเป็นธรรมดามิใช่หรือ       
            คนทุจริตก็คิดอย่างคนทุจริต คนโกงก็คิดอย่างคนโกง คนคดก็คิดอย่างคนคด 
            “ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”  คำภาษิตไทยนี้ไม่มีความหมายอะไรเลย
            จุดด่างดำแม้เพียงจุดเดียวก็ทำอันตรายต่อผ้าขาวสะอาดทั้งผืนได้ ผู้คนยังต้องเมินเฉยไม่เลือกที่จะซื้อเอามานุ่งห่มครองกาย คนซื่อสัตย์ก็คิดอย่างคนซื่อสัตย์  คนตรงก็คิดอย่างคนตรง คนสุจริตก็คิดอย่างคนสุจริต คนตรงซื่อสัตย์สุจริตย่อมคิดถึงความบริสุทธิ์อย่างถึงที่สุด ไม่ยอมให้มีจุดด่างดำแม้เพียงจุดเดียวเหลือติดอยู่กับตัวเองเลย
            “ อริยสัจธรรม ถ้าเธอไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิทธิ์บรรลุได้เลย ”
ดังนั้น เมื่อคิดจะกระทำสิ่งใดก็ตาม จงทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โยนิโสมนสิการทำการป้องกันข้อกังขาครหามิให้คนอื่นมองตนว่าไม่บริสุทธิ์โปร่งใส   เชื่อเถิดว่า บริสุทธิ์สุจริตโปร่งใสอย่างไรก็รอดปลอดภัยแน่นอน ไม่บริสุทธิ์สุจริตโปร่งใสอย่างไรก็ไม่รอด หายนะแน่ ๆ
            ความบริสุทธิ์สุจริตโปร่งใสจึงเป็นจุดเริ่มต้นของคนของการกระทำของคนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง จะพลาดอะไรก็พลาดได้ แต่อย่าพลาดจากความบริสุทธิ์  จงทำให้บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งภายนอกภายในครบไตรทวารทั้ง กาย  วาจา ใจ  
            พุทธธรรม ๑๘ ธรรมที่ทำคุณสมบัติให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างบริบูรณ์ ๓ ข้อเบื้องต้น คือ
            ๑. ทรงมีกายสุจริต  ๒. ทรงมีวาจาสุจริต  ๓. ทรงมีมโนสุจริต
เวลาแห่งการพิสูจน์ความจริงความบริสุทธิ์เป็นเวลาที่เราควรเปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และควรขยายเวลานั้นออกไปให้ยาวนาน
จากหนังสือบุญสัมฤทธิ์ ธรรมสำเร็จ
                                                ด้วยกุศลผลความเคารพธรรม
                                                พระมหาอุเทน  ปัญญาปริทัตต์
                                   ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์