สาระธรรม

ตายแล้วไปไหน

ตายแล้วไปไหน

ถาม : คนตายแล้วไปไหน เราจะติดต่อได้อย่างไรว่าไปสุขหรือทุกข์ เราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างในกรณีที่เขาได้รับความทุกข์

ตอบ : ตายแล้วก็ไปเกิด เกิดทันที เป็นอนันตรปัจจัย ไม่มีตายวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะเกิด ตายชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเกิดก็ไม่ได้ จุติปั๊บปฏิสนธิทันที แล้วไปที่ไหน...

๓๑ ภพภูมิที่คุณวรากร ไรวาอธิบายแล้ว นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉานเป็นทุคติภูมิ ถ้าขาดใจตายขณะกำลังโกรธ ไปนรกก่อนถึงจะมาเสวยบุญทีหลัง ต้องไปนรกก่อน กำลังห่วงใยทรัพย์สมบัติ ลูกหลาน ขาดใจลงไปต้องไปเป็นเปรตอสุรกาย ถ้าดับลงไปโดยการไม่ได้นึกถึงบุญกุศลหรือไม่ได้มีภาวนา อันนี้กรรมจะจำแนกไปต่างๆ ส่วนมากจะไปเดรัจฉาน น้ำไหลลงต่ำมันง่าย ถ้าใจนึกถึงบุญกุศลที่เราเคยทำมา หรือได้ภาวนาเจ็บหนอ ปวดหนอ ตะแคงหนอ พลิกหนอ แผ่เมตตาบ้างอะไรบ้าง อยู่กับสติ อย่างนี้จะไปสุคติ ไม่ไปทุคติ

   

ที่มา จากหนังสือ คุณแม่สิริ กรินชัย ตอบปัญหา

 

------------------------------

ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม 

สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต