สาระธรรม

พระธรรมปีติ

ถาม     การเกิดอาการร้อนๆอุ่นๆข้างหลังเวลานั่งสมาธิ หรือเวลาเดิน เป็นเพราะอะไร

ตอบ     อันนี้เป็นพระผรณาปีติ(ความอิ่มใจซาบซ่าน) ซึ่งเป็นหนึ่งในปีติทั้ง 5 จะรู้สึกซ่านไปทั่วร่างกาย เย็นๆร้อนๆอุ่นๆ เหมือนไอแดดมาถูกบ้าง ลืมตาขึ้นไม่มีแดด เหมือนอาการเย็นๆ เหมือนเราเปิดตู้เย็นแล้วไอน้ำแข็งมาถูกบ้าง อาการของพระผรณาปีติบางทีก็คลื่นไส้อาเจียนอาการพวกนี้แสดงธาตุลม

ถาม     เวลาเดินจงกรมเกิดอาการพระธรรมปีติได้หรือไม่

ตอบ     ได้ เพราะธรรมปีติเกิดขึ้นได้ทุกเวลา กำลังอาบน้ำก็เกิดได้ กำลังเบ่งหนอออกหนออยู่ในส้วมก็เกิดได้ มรรคผลเกิดได้ทุกเวลา บางทีเราเดินไปตามถนนนี่ ขวา-ซ้าย  ขวา-ซ้าย ขนลุกซ่าขึ้นมาก็ได้ เราเห็นหนอ เรายินหนอ เราก้มหนอ เงยหนอ สมาธิมันยังทรงอยู่ ก็เกิดธรรมปีติได้นิมิตหรือธรรมปีตินี้จะเกิดได้เมื่อจิตของเราเข้าอุปจารสมาธิตั้งแต่อ่อนๆไปจนแก่
           
             อาการของธรรมปีติก็ตาม  อาการของนิมิตก็ตาม เราก็ได้ฟังมาแล้ว บางคนก็จะสงสัยว่า ทำไมตัวเองไม่มีนิมิต ถ้าหากเรากำหนดอิริยาบถปัจจุบันได้มากๆ ก็จะทำลายนิมิต  นิมิตเกิดจากความเผลอ นิมิตเกิดได้หมดทั้ง 6 ทวาร จะเกิดทวารไหนก็มีเหตุปัจจัย  ส่วนมากเป็นกฎแห่งกรรม
           
             
 จากหนังสืออนุสรณ์แห่งพระคุณหาที่สุดมิได้ (คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย )
       

            ติดตามช่วง คำถามนี้  มีคำตอบ คุณแม่ตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

                 
                  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์