สาระธรรม

กรรมและกฎแห่งกรรม
            ถาม    หนูสงสัยว่า ถ้าหนูเป็นคนไม่มีสติ คือเป็นคนบ้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย และอาจจะหยิบมีดหยิบปืนออกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตน หนูจะได้รับกรรมเหมือนคนที่มีสติธรรมดาฆ่าหรือไม่
          
            ตอบ  เรื่องฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรม  จะมีสติหรือไม่ก็ตาม ที่ทำอย่างนั้นน่ะไม่มีสติแล้ว คนที่มีสติเขาจะไม่ฆ่าอย่าว่าแต่พ่อแม่เลย   สัตว์อื่นก็ไม่ฆ่า ถ้าเจริญสติของเราให้มั่นคงเข้มแข็งว่องไว  ก็จะระลึกรู้ต่อบาปบุญคุณโทษ ถ้าใครทำแล้วแก้ไม่ตก จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะทำอะไรก็ต้องใช้หนี้   คือเป็นอโหสิกรรมไม่ได้ ต้องใช้หนี้ เช่นพระโมคคัลลาน์เป็นถึงพระอรหันต์แล้วกรรมก็ยังตามทัน  ก็ถูกโจรทุบกระดูกละเอียด กระดูกใหญ่น้อยย่อยยับเป็นภัสม์ ก็เพราะว่าเคยทำกับมารดา เคยทุบตีมารดาหลงเมียลืมแม่
            นี่แหละเพราะกรรมอันนั้น  พอตายจากชาตินั้นจึงไปอยู่ในนรก  ถูกทุบกระดูกตาย – เกิดๆ อยู่ในนรก 400 ปี ต่อจากนั้นมาเกิดเป็นสัตว์ก็ถูกทุบตาย  เกิดเป็นคนก็ถูกตีตายทุกชาติๆ มาจนกระทั่งได้เป็นสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า  ชื่อพระโมคคัลลาน์ ก็ถูกโจรทุบตาย
           
            ถาม  การปฏิบัติธรรมในครั้งแรกจะต้องมีอาการวิงเวียน อาเจียนเสมอหรือ?
           
            ตอบ  เป็นบางคน บางคนก็ไม่เป็น ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ต้องกำหนด มีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดไป คลื่นไส้หนอ จะอาเจียนหนอ ก็แผ่เมตตาไป บางทีอาจจะเคยทำกรรมอันใดมาก็อาจจะเป็นได้  กฎแห่งกรรมปรากฏ เวียนหัว  เวียนหน้า
            เด็กคนหนึ่งอายุ 13 ปี ปฏิบัติแล้วมีอาการเวียนหัว  หัวหมุน แม่ก็บอกให้แผ่เมตตา แล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างที่เคย เมื่อนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้ว  เห็นตัวเองกำลังจับหางหมาหมุน  เขาก็เล่าให้ฟังว่า เขารู้แล้วว่ากรรมอะไร
            เขามีหมาอยู่ตัวหนึ่งรักมากก็เล่นกับหมา  เป็นลูกคนรวย พ่อแม่ไม่ให้ไปคบเพื่อน ขังไว้อยู่แต่ในบ้าน อยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง ก็จับหางหมาหมุนเล่น  หมุนจนหมาเวียนหัวนั่นแหละ ตัวเองก็รู้กฎแห่งกรรม  เพราะเห็นตัวเองกำลังหมุนหมา ก็รู้ได้ว่าการหมุนหมานี่ก็บาปเหมือนกัน
 
                            จากหนังสืออนุสรณ์แห่งพระคุณหาที่สุดมิได้ (คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย )
                    ติดตามช่วง คำถามนี้  มีคำตอบ คุณแม่ตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

                 
                            ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์