สาระธรรม

การขออโหสิกรรม
            ถาม     ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำบาปทำกรรมเอาไว้  เรารู้  เราไปขออโหสิกรรมแทนคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่
           
            ตอบ     ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำบาปทำกรรมเอาไว้ เรารู้ เราไปขออโหสิกรรมแทน อย่างนั้นไม่ได้ ขอแทนไม่ได้ ต้องท่านขอเอง
            แต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราทำผิดกับคุณพ่อคุณแม่  เมื่อท่านสิ้นไปแล้วจึงมารู้บาปบุญคุณโทษ และอยากขออโหสิกรรมท่าน อันนี้ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้  อาจจะมีผลผ่อนคลายบ้าง เพราะว่าจิตซาบซึ้งกตัญญูมันเกิดขึ้น  มันลึกซึ้งในการที่อยากจะขออโหสิกรรม อาจจะพอผ่อนคลายได้บ้าง  แต่จะได้ 100 เปอร์เซ็นต์คงไม่ได้  ขอเสียตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ อันนั้นได้ผล100 เปอร์เซ็นต์ พ่อแม่ ต้องอโหสิให้ลูก

           
การแผ่เมตตาและส่งส่วนบุญ

           
            ถาม    
เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วส่งส่วนบุญไปให้คุณพ่อคุณแม่   แล้วก็มาคุยกัน  บุญที่ส่งไปให้จะถึงหรือไม่ค่ะ
           
            ตอบ     ส่งบุญให้พ่อแม่แล้วก็มาคุยกัน  มันคนละเวลา  เวลาส่งบุญให้พ่อแม่ก็เวลาหนึ่ง  เวลามาคุยกันก็เวลาหนึ่ง พอเรามาคุยกันนี้ก็ขาดสติ  แต่ถ้าเรามาคุยกันแบบส่งอารมณ์ อันนี้เป็นปัญญา  เรียกว่า
ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
          
            ถ้าหากว่าเราคุยกันด้วยเรื่องสัพเพเหระ ไม่ได้เรื่องได้ราว  ใจเราก็ฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวนั้น ก็ทำให้เราล่าช้าต่อมรรคผล  ส่วนบุญที่เราส่งไปให้แม่ก็เป็นบุญที่ส่งไปให้แล้ว  เป็นเรื่องของกุศลแล้วได้รับแล้ว  เราก็ได้บุญ เป็นลูกกตัญญูส่งบุญกุศลให้  พ่อแม่ก็ได้รับจากเรา  ก็จะเกิดความสุขกายสุขใจขึ้นได้
                   

                จากหนังสืออนุสรณ์แห่งพระคุณหาที่สุดมิได้ (คุณแม่สิริ กรินชัย )
         ติดตามช่วงคำถามนี้  มีคำตอบ  คุณแม่ตอบปัญหาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

           

               ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์