สาระธรรม

แพ้ก็ไม่ทุกข์ ลงก็เป็นสุข
 


           ใครๆ ก็ปรารถนาความสำเร็จ พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชัยชนะ หลายคนยอมละทิ้งสิ่งสำคัญต่างๆ ไม่ว่าครอบครัว สุขภาพ หรือแม้กระทั่งคุณธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งลาภยศหรือไต่เต้าถึงจุดหมายที่วาดหวัง  แต่ความสำเร็จนั้นไม่ต่างจากยอดเขา  ไม่มีใครที่อยู่บนยอดเขาไปได้ตลอด ไม่ช้าก็เร็วย่อมต้องลงจากเขา  หากไม่ลงโดยสมัครใจก็อาจถูกบีบบังคับหรือถูกผลักให้ลงจนได้  เพราะใครๆ ก็อยากแย่งขึ้นไปอยู่บนยอดเขาซึ่งมีพื้นที่จำกัดกันทั้งนั้น
            ความสำเร็จก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ล้วนไม่ยั่งยืน หากหลงใหลเพลิดเพลินกับมัน ก็ย่อมระทมทุกข์ยามสูญเสียมันไป ในเมื่อชีวิตมีทั้งยามขึ้นและยามลง ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ต้องเดินลง แทนที่จะต่อต้านขัดขืนหรืออาลัยอาวรณ์  ไม่ดีกว่าหรือหากจะยอมรับความจริง  และพร้อมที่จะมีความสุขทุกขณะที่ก้าวลง  สามารถชื่นชมสิ่งสวยงามสองข้างทางซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา  ความสุขและความสำเร็จนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน 
            หลายคนประสบความสำเร็จแต่ไร้สุข  ขณะที่จำนวนไม่น้อยเป็นสุขได้แม้ไม่สำเร็จ  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแค่ได้ทำก็มีความสุขแล้ว จะสำเร็จหรือไม่ ก็มิใช่เรื่องสำคัญ  อีกเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเขาได้ละทิ้งความสำเร็จเพื่อสิ่งอื่นที่มีคุณค่ามากกว่า  อันทำให้เกิดความปิติปราโมทย์หรือภาคภูมิใจในชีวิต
           
             ขอผู้อ่านมีความสุขกับชีวิตทั้งในยามขึ้นและยามลง  เมื่อชนะก็ไม่ลิงโลด  เมื่อแพ้ก็ไม่ทุกข์ระทม เพราะรู้เท่าทันในความเป็นธรรมดาของมัน
                                                           
                                               พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
                         ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์