สาระธรรม

รสชาดของธรรมะ เป็นอย่างไร

        

อาหารแต่ละชนิด ที่วางอยู่บนโต๊ะตามร้านอาหาร  เมื่อเราต้องการรับประทานอาหาร ถ้าเพียงแต่สูดกลิ่นหรือดม ก็ไม่ได้ชื่อว่ารับประทานอาหาร  จนกว่าจะได้ลิ้มรสของอาหาร ด้วยตัวของเราเอง 
            ถ้าอยากรู้รสชาดของธรรมะ  เราก็ต้องเดินจงกรมและปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง  เราถึงเข้าใจและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้  เพราะเราได้สัมผัสด้วยตนเอง อาตมาก็ถูกถามมาตลอดว่าการปฏิบัติธรรมดีเป็นอย่างไร  อาตมาอยากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า  รสชาดของธรรมะเหมือนรสชาดของอาหาร  ต้องเข้ามาสัมผัสและปฏิบัติด้วยตนเอง ถึงจะหายข้อข้องใจ
           
           นั่งสมาธิอย่างน้อย วันละ 5 นาที เวลานั่งสมาธิที่ไหน เวลาไหนก็ตามให้บอกกับตัวเองไว้ว่า  ให้อดทนมากๆ ให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆ จะเป็นปี เป็นเดือน  หรืออย่างน้อยที่สุด วันละ 5 นาที ความดีจากการเดินจงกรม นั่งกรรมฐานจะส่งอานิสงส์ให้กับเรา 
“สิ่งที่ทำให้เราเสียใจ จะไม่เข้ามา  ปฏิบัติธรรมแล้ว แม้จะปวดกาย  แต่ไม่ปวดใจ ถ้าเรามีสติ อยู่กับปัจจุบัน ”
          
           เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้ว นิยมพูดน้อย นอนน้อย ไม่พูดได้ก็จะดี  จะได้มีสภาวะธรรมมาสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์  ไม่นิยมเขียนหนังสือ  ดูโทรทัศน์ ไม่นิยมฟังวิทยุ ดูไลน์  ต้องทำตนเหมือนพระปิดทวาร  ห้ามสอบอารมณ์กันและกัน พระวิปัสสนาจารย์จะได้สอนญาติโยมได้เต็มที่ ต้องปิดทวาร เพื่อให้สุขสบายในทางธรรม อาตมาก็รู้สึกยินดี
                       
                    ขออนุโมทนา ขอให้ทุกๆท่านรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ
                                    
                                      โครงการวิปัสสนากรรมฐาน

                      โดย พระราชสิทธิมุนี วิ (พระมหาบุญชิด ญาณสํวโร)
                                        ผจล.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
                      
                     
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์