ข้อมูลติดต่อ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
The Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage (YBAT)

ที่อยู่  :  เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  :  02 455 2525 โทรสาร : 02 413 3131
E-mail  :  ybatoffice@ybat.org
Website  :  www.ybat.org
Facebook  :  www.facebook.com/ybatpage
แผนที่  :  Download Map