เผชิญความตายด้วยใจสงบ (พระไพศาล วิสาโล) ศ.1 วันที่ 29 เม.ย.-2 พ.ค.64

พระไพศาล วิสาโล

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระไพศาล  วิสาโล

แนวทางการสอน

พระไพศาล วิสาโล จากคำนำหนังสือเผชิญความตายอย่างสงบ โดย“ความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต   แต่มีน้อยคนที่ยอมรับอย่างสนิทใจว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องตาย  แม้เราจะได้ยินหรือรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความตายของผู้คนวันละหลายครั้งทางโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์และวิทยุหรืออาจรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานด้วยซ้ำกับความตายของตัวละครในภาพยนตร์หรือวีดีโอเกม   แต่เวลานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนในวันข้างหน้า   หลายคนกลับรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง  ด้วยเหตุนี้จึงไม่อยากนึกถึงหรือพูดถึง  โดยพยายามทำตัวให้วุ่นจนลืมตาย  หาไม่ก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานราวกับว่าชาตินี้จะไม่มีวันตาย  ขณะที่จำนวนไม่น้อยหวัง “ไปตายเอาดาบหน้า”  คือผัดผ่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแก่หรือป่วยหนัก  ถึงค่อยมาคิดถึงเรื่องนี้
                พุทธศาสนา ถือว่านี้เป็นความประมาทอย่างสำคัญ  ในเมื่อความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  ไม่มีอะไรดีกว่าการเตรียมรับมือกับความตายแต่เนิ่นๆความทุกข์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา  แต่อยู่ที่ว่าเรามีท่าทีหรือปฏิกิริยากับสิ่งนั้นอย่างไรต่างหาก  ในทำนองเดียวกันความตายจะน่ากลัวหรือไม่อยู่ที่ใจเราเป็นสำคัญ    จะตายอย่างทุกข์ทรมานหรือไม่หาได้ขึ้นอยู่กับโรคร้ายไม่ แต่ขึ้นอยู่กับการวางใจของเราต่างหากความตายนั้นไม่ใช่วิกฤตเสมอไป  หากยังเป็นโอกาสสำหรับการเข้าถึงสัจธรรมของชีวิต  เป็นโอกาสสำหรับการปลดเปลื้องสิ่งที่เคยยึดติดอย่างแน่นหนา  อีกทั้งเป็นโอกาสสำหรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานให้กลับคืนดี  จนเข้าถึงความสงบในวาระสุดท้าย  ประสบการณ์ของผู้คนจำนวนไม่น้อยชี้ว่า  ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่  หญิงหรือชาย  ชาวนาหรือเศรษฐี    จบประถมหรืออุดมศึกษา  ล้วนสามารถแปรเปลี่ยนความตายจากวิกฤตให้เป็นโอกาสดังกล่าวได้  กล่าวอีกนัยหนึ่งทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงความตายอย่างสงบ  แต่จะทำเช่นนั้นได้  ปัจจัยสำคัญก็คือมีการฝึกฝนตระเตรียมล่วงหน้ามาก่อน
 
ด้วยเหตุนี้  เพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเจริญมรณสติเป็นหลักแก่ผู้มีศรัทธาโครงการปฏิบัติธรรมเผชิญความตายด้วยใจสงบ จึงเกิดขึ้น  

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๓ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ชุมพร
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

กำหนดการ เปิด-ปิด โครงการ
    
  - เปิดโครงการ    ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.30 น.

  - ปิดโครงการ     สิ้นสุดเวลา 15.00  น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ทั้ง ชาย / หญิง อายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.  สามารถรักษาศีล  8  และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี
3.  มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่วิปัสสนาจารย์ แนะนำ
4.  มีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตปกติ  สามารถดูแลตนเองได้  พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้                
      ตลอดโครงการ
5.  ต้องอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
 
 
ระเบียบในการปฏิบัติ
 
1.   เคารพและให้เกียรติโครงการ อยู่ปฏิบัติธรรม ได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยเข้าร่วมพิธี  เปิด-ปิด ไม่มาทีหลัง และ/หรือ กลับบ้านก่อน รักษาศีล ๘ ได้ตลอดหลักสูตร
2.  งดพูดคุยกันเองกับผู้ปฏิบัติ และงดใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิดโดยเด็ดขาดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
3.  พึงเจริญสติทุกๆ ขณะระหว่างการปฏิบัติ แม้ในเวลาพักผ่อน
4.  มีความเพียรอย่างยิ่งยวด สำรวมกาย วาจา ใจ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมอื่น ๆ
5.  ไม่ก่อความเดือดร้อนหรือก่อกวนผู้อื่นในทุกๆกรณี  อาทิ   เดินลากเท้าเสียงดัง
6.  ไปสอบอารมณ์กับพระอาจารย์  ตามที่ผู้ประสานงานแจ้งให้ทราบ(ถ้ามี)
7.  งดเว้นการอ่านการเขียน การรับฟังอุปกรณ์เสียง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์  ทุกชนิด
8.  หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ให้ปรึกษาพระวิปัสสนาจารย์   หรือผู้ประสานงาน
9.  งดพบผู้มาเยี่ยม  งดบุหรี่  และสิ่งเสพติดทุกชนิด
10. สำรวมกาย  รับประทานอย่างสำรวม สุภาพ ไม่ใช้ช้อนส้อมเสียงดัง 
     ไม่ยืนดื่มน้ำ  ไม่นั่งไขว่ห้าง  ไม่ทอดสายตาหรือสบตากับผู้อื่น  อยู่ในสถานที่ๆกำหนดให้  ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร ยกเว้นพระวิปัสสนาจารย์อนุญาต
11. ไม่เก็บสะสมอาหารไว้ในห้องพัก เพราะมดแมลงอาจจะมารบกวน ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย  
     ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องขออนุญาตพระวิปัสสนาจารย์  และ ผู้ประสานงานก่อน
12. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1.    เตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดเวลาที่กำหนดในโครงการ โดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติและห้องพักเป็นปรับอากาศ 
       ควรเตรียมเสื้อกันหนาวและผ้าห่มไปด้วย ( ทางสมาคมมีผ้าห่มให้ท่านละ ๑ ผืนเท่านั้น)
2.    เตรียมของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัวที่จำเป็น ฯลฯ
 
การเตรียมเสื้อผ้า
 
-   เสื้อผ้าชุดสีขาว หมายถึง เสื้อผ้าสีขาว ไม่มีตัวหนังสือ รูปภาพ ลวดลายต่างๆ
-   ไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลาย ตัวหนังสือ หรือรูปภาพ บนเสื้อออกนอกห้องพัก

สุภาพบุรุษ
-   สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว กางเกงขายาว สีขาว ระดับข้อเท้า ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สุภาพสตรี
-  ในการปฏิบัติธรรม สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า ห่มสไบ จัดเตรียมมาเอง
   หรือ มีจำหน่ายที่ห้องจับจ่ายได้บุญ ของสมาคม
-  ในการฟังพระธรรมเทศนา และเข้าสอบอารมณ์  สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว  ผ้าถุงหรือกระโปรงยาว   ไม่บาง ความยาวระดับข้อเท้า ห่มสไบ
-  ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง หรือสายเดี่ยว
 
ค่าใช้จ่าย
  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  ยุวพุทธิกสมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมและ ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0-2455-2525  โทรสาร  0-2413-3131

 รับจำนวน 50 ท่าน