จิตตภาวนา โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ศ.1 วันที่ 27-28 ก.พ. 64

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

แนวทางการสอน

     

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 
 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ