1วัน ภาวนา พระครรชิต สุทธิจิตโต ศ.1 วันที่ 13 ต.ค. 63

พระครรชิต สุทธิจิตโต

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครรชิต สุทธิจิตโต

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ