ปฏิบัติธรรม อุทิศถวายพระราชกุศล (รัชกาลที่ 9) ศ.3 วันที่ 8-10 ธ.ค.63

.

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๓ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ชุมพร
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ