สติปัฎฐานภาวนา พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี) ศ.2 วันที่12-16 ก.พ.63

พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี) คณะวิปัสสนาจารย์ มจร. วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี)
คณะวิปัสสนาจารย์ มจร. วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ

แนวทางการสอน

พอง-ยุบ

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ