เมตตาภาวนา (พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม) ศ.1 วันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.63

พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระสมทบ ปรกฺกโม

แนวทางการสอน

เมตตาภาวนา

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ