อยู่กับรู้ โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส และคณะศิษย์ (อ.มรกต ศรีแสงนาม) ศ.1 วันที่14-17 ม.ค.64 (เลื่อน)

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (อ.มรกต ศรีแสงนาม)

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (อ.มรกต ศรีแสงนาม)

แนวทางการสอน

กำหนดรู้ปัจุบัน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ