สิ้นยึด สิ้นทุกข์ จบที่ใจ (หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย) ศ.2 วันที่ 31 ม.ค.-2ก.พ.63

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

แนวทางการสอน

ตามดู ตามรู้ รูปนาม ปล่อยวาง

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ