วิปัสสนากรรมฐาน (ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต) ศ.1 วันที่15-17 พ.ค.63

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

ดร.พระมหาบวรวิทย์  รตนโชโต 

แนวทางการสอน

กำหนดรู้ปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ