พระประสงค์ ปริปุณโณ ศ.1 วันที่ 4-6 มิ.ย.64

พระประสงค์ ปริปุณโณ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระประสงค์ ปริปุณโณ

แนวทางการสอน

กำหนดรู้ปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ