เมตตาภาวนา (พระสมทบ ปรกฺกโม ) ศ.1 วันที่่ 5-7 มิ.ย.63 (ออนไลน์)

พระสมทบ ปรกฺกโม

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระสมทบ ปรฺกกโม

แนวทางการสอน

เมตตาภาวนา

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ