วิปัสสนากรรมฐาน (พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ ) ศ.2 วันที่ 28-30 ส.ค.63

พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๒ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ ปทุมธานี
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ