ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาออนไลน์ (พระมหาวรพรต กิตฺติวโร ) ศ.4 วันที่ 4-5 พ.ค.63 (ถ่ายทอดสดจากศ.4)

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๔ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ อยุธยา
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ