เพ็ญภาวนา (พระมหาวรพรต กิตฺติวโร) ศ.4 วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.63

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาวรพรต  กิตฺติวโร

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๔ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ อยุธยา
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ