อบรมคุณธรรมจริยธรรม พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จันทสีโล) ศ.6 บ้านจันรม วันที่ 12-13 พ.ค.63 (ยกเลิก)

พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จันทสีโล)

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จันทสีโล)

แนวทางการสอน

พอง-ยุบ

สถานที่ปฏิบัติ

สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ