โครงการฝึกเจริญสติเรียนรู้การสื่อสารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ Humanized Health Care (พระครูบวรวีรวงศ์) ศ.6 บ้านจันรม วันที่ 5-7 ก.ย.63

พระครูบวรวีรวงศ์

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระครูบวรวีรวงศ์

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ