วิปัสสนาภาวนา ( พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ ) ศ.6 บ้านจันรม วันที่ 11-13 ก.ย.63

พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปัญโญ 

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ