อริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์ (พระคเชนทร์ สุนฺทโร) ศ.6 บ้านจันรม วันที่ 25-27 ก.ย.63 (ยกเลิก)

พระคเชนทร์ สุนฺทโร

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระคเชนทร์ สุนฺทโร

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ