โครงการปฏิบัติธรรม (ครบรอบ 70 ปี ยุวพุทธฯ) ศ.1 วันที่ 4-10 ต.ค.63

พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ