2วัน ภาวนา พระครรชิต สุทธิจิตโต ศ.1 วันที่ 26-27 ธ.ค. 63

พระครรชิต สุทธิจิตโต

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

 พระครรชิต สุทธิจิตโต

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ