เกมส์ภาวนา โดย พระครูเมธังกร ( ปณต คุณวฑโฒ ) ศ.1 วันที่ 16-17 ม.ค.64 **ยกเลิก**

พระครูเมธังกร ( ปณต คุณวฑโฒ )

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

 พระครูเมธังกร ( ปณต คุณวฑโฒ )

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ