จากสติปัฏฐาน 4 สู่กิจต่ออริยสัจ โดยพระปลัดสมทบ ปรกฺกโม ศ.1 วันที่ 28ก.พ.-2 มี.ค.64

พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระปลัดสมทบ ปรกฺกโม 

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ