1วัน ภาวนา โดย พระทิณวัฒน์ จันทปัญโญ ศ.1 วันที่ 13 มี.ค.64

พระทิณวัฒน์ จันทปัญโญ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

 พระทิณวัฒน์ จันทปัญโญ

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ