3 วัน ปรมัตถภาวนา สื่อวีดิทัศน์ พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เพื่อถวายราชวงศ์จักรี ศ.1 วันที่ 3-5 เม.ย.64

พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

สื่อวีดิทัศน์ พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) 

แนวทางการสอน

กำหนดรู้ปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ