อานาปานสติ (พระรุจ โพธิญาณ ) ศ.1 วันที่ 28-30 พ.ค.64

พระรุจ โพธิญาณ

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

พระรุจ โพธิญาณ

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ