ลาสิกขาสามเณรหน่อโพธิ์ศ.4 วันที่ 14 เม.ย.62,สามเณรโพธิ ศ.4 วันที่ 9 พ.ค.62

...

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๔ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ อยุธยา

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ