พิธีบรรพชาสามเณรใจเพชร รุ่น 25 ,สามเณรลูกแก้ว รุ่น 10 (ศ.1 วันที่ 30 มี.ค.62)

...

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ