จดหมายถึงผู้ปกครอง และผู้สมัครโครงการ สามเณรโพธิ และสามเณรหน่อโพธิ์ ปี2562

.

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

จดหมายถึงผู้ปกครอง และผู้สมัครโครงการ ทุกท่าน(กรุณาอ่านทุกตัวอักษร)
โครงการสามเณรโพธิและสามเณรหน่อโพธิ์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอต้อนรับผู้สมัครทุกท่านด้วยความยินดี
เนื่องจากโครงการสามเณรเป็นโครงการที่มีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครที่ยากที่สุดในประเทศไทย เพราะผู้สมัครต้องเข้าเตรียมความพร้อม เป็นเวลา 7 วัน และผ่านคัดเลือกด้วยการทดสอบหนักทั้งกายและใจ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ผู้สมัครที่ไม่พร้อม และไม่ตั้งใจจะผ่านการคัดเลือกได้ จากสถิติที่ผ่านมา ผู้สมัครจำนวนกว่า ร้อยละ 50 จะไม่ได้เข้าไปบรรพชา ดังนั้น โครงการฯจึงขอแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวและข้อควรทราบ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครที่ตั้งใจสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นสามเณรใจเพชร รุ่น ๒๔ และสามเณรลูกแก้ว รุ่น 9 ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้สมัครต้องท่องคำขอบรรพชา(ขึ้นต้นด้วย เอสาหัง ภันเตฯ)เพื่อเตรียมสอบข้อเขียน ซึ่งต้องได้คะแนนสูงกว่า 70 จาก 100 คะแนน
2) ผู้สมัครต้องท่องบทพิจารณาอาหาร(ปฏิสังขาโย นิโส ปิณฑะปาตังฯ), บทอนุโมทนา 5 บท (ยะถา, สัพพี, รัตตะนัตยา, อายุโท, สัพพะโร) ให้ได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
3) ผู้สมัครควรฝึกรักษาศีล 8 (เช่น หัดอดอาหารเย็น นอนเสื่อบนพื้น งดกิจกรรมสนุกสนาน งดมือถือ เป็นต้น) ให้ได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
4) ผู้สมัครควรทดสอบตนเองด้วยการนั่งสมาธินิ่งๆ โดยไม่ลืมตา ไม่ขยับ ไม่เกา เป็นเวลา 30 – 60 นาที ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้น ผู้ปกครองควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ควรให้ผู้สมัครทานยาที่หมอสั่งเพื่อช่วยให้ผ่านการคัดเลือก)
5) ผู้สมัครควรเตรียมเสื้อผ้าอย่างน้อย 7 ชุด โดยมีชุดขาวอย่างน้อย 2 ชุด ที่เหลือเป็นเสื้อสีอ่อนไม่มีลายฉูดฉาด เช่น เสี้อคอกลมสีขาว พร้อมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ผ้าเช็ดตัว เสื้อ กางเกง(ห้ามกางเกงสั้นเหนือเข่า) กางเกงใน และรองเท้าแตะถูกๆ
6) ผู้สมัครที่มีปัญหากับอากาศเย็น ควรเตรียมเสื้อหนาว ถุงเท้า สำหรับนอนในห้องแอร์ และยาแก้แพ้อากาศ ในช่วงเตรียมความพร้อม
7) ผู้สมัครที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้ปกครองควรเตรียมยาและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเขียนวิธีให้ยาและดูแลผู้สมัครอย่างละเอียดในถุงยาด้วย
8) ผู้สมัครที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(เช่น สมาธิสั้น หรือมีโรคประจำตัว) หรือมีความจำเป็นต้องลาไปธุระระหว่างเตรียมความพร้อม ขอให้ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนด้วย ผู้ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำธุระข้างนอก
9) ผู้สมัครพึงรับทราบว่าเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรใจ ต้องอยู่จนครบกำหนดเวลาโครงการเนื่องจากโครงการไม่อนุญาตให้สามเณรการลาสิกขาก่อนกำหนด
10) ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทาง https://ybat.uearn.co/signup(สำหรับผู้สมัครทางเว็บ) หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ YBAT ผ่านทางApp store/ Play storeหรือโทร. 02 455 2525 เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วกรุณาเตรียม QR CODE ที่ท่านได้รับเพื่อใช้ในวันลงทะเบียนวันแรก

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร
1) ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสมัครใจเข้าบรรพชา มิได้ถูกผู้ปกครองบังคับ(หากผู้สมัครไม่อยากบวช และไม่ตั้งใจปฏิบัติตนให้ผ่านการคัดเลือก เมื่อแจ้งโครงการว่าตัดสินใจไม่บวชแล้ว ถึงแม้ผู้ปกครองจะเกลี้ยกล่อมให้บวชได้ แต่ก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ผ่านการคัดเลือกได้)
2) มีความตั้งใจ อดทน เพียรพยายามสูงทั้งกายใจ เชื่อฟังพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง อยู่ในระเบียบที่เคร่งครัดได้ตลอด และไม่ถอดใจกลับบ้านก่อน
3) สามารถท่องคำขอบรรพชา(เอสาหัง ภันเต...) และบทสวดอื่นๆทั้งหมด โดยไม่ต้องดูหนังสือ
4) รักษาศีล 8 ได้(มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ไม่โกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่ทานอาหารเย็น งดเล่นสนุกสนาน นอนพื้นได้ เป็นต้น)
5) ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาท ไม่สร้างปัญหาให้กับพระพี่เลี้ยง วิทยากร พี่เลี้ยง ไม่ทำข้าวของสมาคมฯเสียหาย ไม่หนีออกจากโครงการ
6) ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดต่างๆ ตั้งแต่บุหรี่ จนถึงยาเสพติดทุกประเภท (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
7) สามารถผ่านสอบปฏิบัติกรรมฐาน ยืน/เดิน 30 นาที นั่งสมาธิ(โดยไม่ลืมตา ไม่ขยับ ไม่เกา) 30 นาที จำนวน 2 ครั้งติดกัน นั่งคุกเข่าสวดมนต์ 45 นาที
8) มีความประพฤติเรียบร้อยสมกับที่จะเป็นสามเณรที่ดี เช่น ไม่พูดหยาบคาย ไม่วิ่ง ไม่ยืนปัสสาวะ รับประทานอาหารเรียบร้อย เป็นต้น
9) ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น หัด อีสุกอีใส ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคจิตประสาทต่างๆ
  
ในวันรายงานตัว(25 มีนาคม 2561) โปรดปฏิบัติ และรับทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) เดินทางถึงศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคม ซอยเพชรเกษม 54 ก่อน 13.00 น. ผู้สมัครควรรับประทานอาหารเที่ยงให้เต็มที่ เพราะจะเริ่มงดอาหารเย็นในบ่ายวันที่ 25 มีนาคม เลย (แผนที่ยุวพุทธฯศูนย์ฯ 1 ดูจาก www.ybat.org หรือโทร. 02 455 2525)
2) ขึ้นไปที่ชั้น 2 อาคารธรรมนิเวศ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร จดจำหมายเลขสมัคร เพื่อลงทะเบียนที่โต๊ะที่กำหนดไว้
3) เตรียม QR CODEที่ท่านได้รับจากตอนที่ท่านสมัครผ่านเว็บไซต์เพื่อใช้ในวันลงทะเบียนวันแรกโปรดตรวจสอบข้อมูลในเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”ในเว็บที่ท่านสมัครให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนวันแรก โดยเฉพาะเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครอง หากมีหมายเหตุ(เช่น โรคประจำตัวและข้อควรระวัง)กรุณาแจ้งในวันลงทะเบียนวันแรกอย่างละเอียด พร้อมรับป้ายชื่อติดที่หน้าอกให้เรียบร้อย
4) นำเสื้อผ้าและของใช้ที่ตรวจสอบแล้วใส่ถุงพลาสติกที่จัดไว้ เขียนชื่อและเบอร์ลงทะเบียนให้เรียบร้อย เสร็จแล้วนำไปฝากเจ้าหน้าที่  ที่เคาน์เตอร์ตรวจสิ่งของ กรุณาอย่านำโทรศัพท์มือถือ เงิน ของมีค่า เครื่องประดับ นาฬิกา หนังสือ อาวุธ และของต้องห้ามต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ หากตรวจพบจะถูกนำไปเก็บไปรักษาไว้ โครงการฯไม่รับผิดชอบหากสูญหายทุกกรณี
5) ขึ้นไปที่ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ เพื่อวัดส่วนสูงและให้พี่เลี้ยงเขียนส่วนสูงไว้ที่ป้ายชื่อ เสร็จแล้วขึ้นไปนั่งที่อาสนะในห้องปฏิบัติธรรม
6) เข้าฟังปฐมนิเทศเวลา 14.00 น. เสร็จไม่เกิน 15.00 น. ผู้สมัครและผู้ปกครองทุกคนต้องเข้าฟังปฐมนิเทศ เพราะมีเรื่องที่ต้องรับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ โครงการจะไม่รับฟังเหตุผลว่าไม่ได้อยู่ฟังการปฐมนิเทศจึงไม่ทราบกฎ ระเบียบ ข้อห้ามต่างๆที่แจ้งไว้
7) ช่วงเตรียมความพร้อม โครงการไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเยี่ยมบุตรหลาน หากมีเรื่องต้องติดต่อหรือฝากของให้ฝากที่เจ้าหน้าที่เท่านั้น

ตารางประจำวันของสามเณร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
04.30  ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน ครองผ้า
05.00  ทำวัตรเช้า
05.45  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
07.00  ฉันภัตตาหารเช้า
08.00  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
11.00  ฉันภัตตาหารเพล
12.00  สรงน้ำ ซักผ้า พักผ่อน
13.00  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
15.30  น้ำปานะ สรงน้ำ ซักผ้า พักผ่อน
17.00  ทำวัตรเย็น
17.45 ปฏิบัติวิปัสสนา
21.00  สวดพาหุง แผ่เมตตา อุทิศกุศล
21.15  น้ำปานะ ล้างหน้า แปรงฟัน
21.30  จำวัด
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดี
 

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ