สามเณรหน่อโพธิ์ปฏิบัติธรรม ศ.4 วันที่ 2-14 เม.ย.62 / สามเณรโพธิปฏิบัติธรรม วันที่ 2 เม.ย.-9 พ.ค.62

.

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

แนวทางการสอน

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๔ ศูนย์วิปัสนายุวพุทธฯ อยุธยา

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ