เตรียมความพร้อมสามเณรใจเพชร รุ่น 25 ศ.1 วันที่ 24-29 มี.ค.62

....

ดำเนินการสอนโดย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการ : บริจาค

 จดหมายถึงผู้ปกครอง และผู้สมัครโครงการสามเณรใจเพชร รุ่น 25และสามเณรลูกแก้ว รุ่น 10ทุกท่าน(กรุณาอ่านทุกตัวอักษร)
 

โครงการสามเณรใจเพชร และสามเณรลูกแก้ว ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอต้อนรับผู้สมัครทุกท่านด้วยความยินดี
   เนื่องจากโครงการสามเณรใจเพชรเป็นโครงการที่มีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครที่ยากที่สุดในประเทศไทย เพราะผู้สมัครต้องเข้าเตรียมความพร้อม เป็นเวลา 7วัน และผ่านคัดเลือกด้วยการทดสอบหนักทั้งกายและใจ
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ผู้สมัครที่ไม่พร้อม และไม่ตั้งใจจะผ่านการคัดเลือกได้ จากสถิติที่ผ่านมา ผู้สมัครจำนวนกว่า ร้อยละ 50จะไม่ได้เข้าไปบรรพชา ดังนั้น
โครงการฯจึงขอแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวและข้อควรทราบ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครที่ตั้งใจสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นสามเณรใจเพชร รุ่น 25และสามเณรลูกแก้ว รุ่น 10 ดังต่อไปนี้
1) ผู้สมัครต้องท่องคำขอบรรพชา(ขึ้นต้นด้วย เอสาหัง ภันเตฯ)เพื่อเตรียมสอบข้อเขียน ซึ่งต้องได้คะแนนสูงกว่า 70จาก 100คะแนน
2) ผู้สมัครต้องท่องบทพิจารณาอาหาร(ปฏิสังขาโย นิโส ปิณฑะปาตังฯ), บทอนุโมทนา 5บท (ยะถา, สัพพี, รัตตะนัตยา, อายุโท, สัพพะโร) ให้ได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
3) ผู้สมัครควรฝึกรักษาศีล 8 (เช่น หัดอดอาหารเย็น นอนเสื่อบนพื้น งดกิจกรรมสนุกสนาน งดมือถือ เป็นต้น) ให้ได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
4) ผู้สมัครควรทดสอบตนเองด้วยการนั่งสมาธินิ่งๆ โดยไม่ลืมตา ไม่ขยับ ไม่เกา เป็นเวลา 30 – 60นาที ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้น ผู้ปกครองควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ควรให้ผู้สมัครทานยาที่หมอสั่งเพื่อช่วยให้ผ่านการคัดเลือก)
5) ผู้สมัครควรเตรียมเสื้อผ้าอย่างน้อย 7ชุด โดยมีชุดขาวอย่างน้อย 2ชุด ที่เหลือเป็นเสื้อสีอ่อนไม่มีลายฉูดฉาด เช่น เสี้อคอกลมสีขาว พร้อมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ผ้าเช็ดตัว เสื้อ กางเกง(ห้ามกางเกงสั้นเหนือเข่า) กางเกงใน และรองเท้าแตะถูกๆ
6) ผู้สมัครที่มีปัญหากับอากาศเย็น ควรเตรียมเสื้อหนาว ถุงเท้า สำหรับนอนในห้องแอร์ และยาแก้แพ้อากาศ ในช่วงเตรียมความพร้อม
7) ผู้สมัครที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้ปกครองควรเตรียมยาและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเขียนวิธีให้ยาและดูแลผู้สมัครอย่างละเอียดในถุงยาด้วย
8) ผู้สมัครที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(เช่น สมาธิสั้น หรือมีโรคประจำตัว) หรือมีความจำเป็นต้องลาไปธุระระหว่างเตรียมความพร้อม ขอให้ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนด้วย ผู้ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำธุระข้างนอก
9) ผู้สมัครพึงรับทราบว่าเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรใจเพชร รุ่น 25และสามเณรลูกแก้ว รุ่น 10แล้ว ต้องอยู่จนครบกำหนดเวลาโครงการ เนื่องจากโครงการไม่อนุญาตให้สามเณรการลาสิกขาก่อนกำหนด
10) ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทาง https://ybat.uearn.co/signup (สำหรับผู้สมัครทางเว็บ) หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ YBAT ผ่านทางApp store/ Play store หรือโทร. 02 455 2525เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วกรุณาเตรียม QR CODE ที่ท่านได้รับเพื่อใช้ในวันลงทะเบียนวันแรก
11) ตั้งแต่ปี 2561เป็นต้นไป โครงการสามเณรใจเพชร จะจัดที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี มิได้จัดที่วัดอัมพวันอีกต่อไป
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรใจเพชร รุ่น 25/สามเณรลูกแก้ว รุ่น 10
1) ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสมัครใจเข้าบรรพชา มิได้ถูกผู้ปกครองบังคับ (หากผู้สมัครไม่อยากบวช และไม่ตั้งใจปฏิบัติตนให้ผ่านการคัดเลือก เมื่อแจ้งโครงการว่าตัดสินใจไม่บวชแล้ว ถึงแม้ผู้ปกครองจะเกลี้ยกล่อมให้บวชได้ แต่ก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ผ่านการคัดเลือกได้)
2) มีความตั้งใจ อดทน เพียรพยายามสูงทั้งกายใจ เชื่อฟังพระพี่เลี้ยง/พี่เลี้ยง อยู่ในระเบียบที่เคร่งครัดได้ตลอด และไม่ถอดใจกลับบ้านก่อน
3) สามารถท่องคำขอบรรพชา(เอสาหัง ภันเต...) และบทสวดอื่นๆทั้งหมด โดยไม่ต้องดูหนังสือ
4) รักษาศีล 8ได้(มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ไม่โกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่ทานอาหารเย็น งดเล่นสนุกสนาน นอนพื้นได้ เป็นต้น)
5) ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาท ไม่สร้างปัญหาให้กับพระพี่เลี้ยง วิทยากร พี่เลี้ยง ไม่ทำข้าวของสมาคมฯเสียหาย ไม่หนีออกจากโครงการ
6) ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดต่างๆ ตั้งแต่บุหรี่ จนถึงยาเสพติดทุกประเภท (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด)
7) สามารถผ่านสอบปฏิบัติกรรมฐาน ยืน/เดิน 30นาที นั่งสมาธิ(โดยไม่ลืมตา ไม่ขยับ ไม่เกา) 30นาที จำนวน 2ครั้งติดกัน นั่งคุกเข่าสวดมนต์ 45นาที
8) มีความประพฤติเรียบร้อยสมกับที่จะเป็นสามเณรที่ดี เช่น ไม่พูดหยาบคาย ไม่วิ่ง ไม่ยืนปัสสาวะ รับประทานอาหารเรียบร้อย เป็นต้น
9) ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น หัด อีสุกอีใส ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคจิตประสาทต่างๆ
10) หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินกว่า 80คน โครงการจะใช้วิธีการคัดผู้สมัครจากคะแนนสอบรวมสูงสุด 80อันดับแรก

 
สิ่งที่ต้องท่องเพื่อเตรียมสอบข้อเขียนและใช้ในพิธีบรรพชา (คำขอบรรพชา และองค์ศีล 10)
 (ต้องท่องทั้ง 2อย่าง  สอบข้อเขียนคะแนนเต็ม 100, ต้องเกิน 70จึงผ่าน)
 
                                                                            คำขอบรรพชา
            เอสาหังภันเต, สุจิระ, ปะรินิพพุตัมปิ, ตังภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละภัยยาหังภันเต, ตัสสะภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
            ทุติยัมปาหังภันเต, สุจิระ, ปะรินิพพุตัมปิ, ตังภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละภัยยาหังภันเต, ตัสสะภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
            ตติยัมปาหังภันเต, สุจิระ, ปะรินิพพุตัมปิ,ตังภะคะวันตัง สะระณังคัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละภัยยาหังภันเต, ตัสสะภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง
            อะหังภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตตะวา, ปัพพาเชถะ มังภันเต,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ
            ทุติยัมปิ อะหังภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตตะวา, ปัพพาเชถะ มังภันเต,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ
            ตติยัมปิ อะหังภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตตะวา, ปัพพาเชถะ มังภันเต,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ
(ให้ว่าตามพระอุปัชฌาย์ ทีละคำ) เกสา.. โลมา.. นะขา.. ทันตา.. ตะโจ..; ตะโจ.. ทันตา.. นะขา.. โลมา.. เกสา
นาคสามเณรอุ้มผ้าไตรเข้าไปหาพระอุปัซฌาย์เพื่อให้คล้องอังสะให้ที่คอ เสร็จแล้วออกไปห่มผ้าแบบสามเณร
กลับมาแล้วขอศีลพร้อมกันว่า
            อะหังภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
            ทุติยัมปิ อะหังภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
          ตติยัมปิ อะหังภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
พระอุปัชฌาย์ว่า“นะโม...” 3ครั้งติดกัน ให้ว่าตาม... (เสร็จแล้วพระอุปัชฌาย์ว่า“ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ” ใหัรับว่า“อามะ ภันเต”)
            พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ...(ให้ว่าตามพระอุปัชฌาย์ไปทีละประโยค)
            ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
            สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
              ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
              ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
              ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
                 ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
                 ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
                 ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ...(เมื่อจบบทนี้แล้วพระอุปัชฌาย์ว่า“ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง”ให้รับว่า“อามะ ภันเต” )
ปาณาติปาตา... เวระมะณี...(ให้ว่าตามพระอุปัชฌาย์ไปทีละประโยค เว้นวรรคตรง“เวระมะณี”ด้วย)
อะทินนาทานา... เวระมะณี
            อะพรัหมะจริยา... เวระมะณี
            มุสาวาทา... เวระมะณี
            สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา... เวระมะณี
            วิกาละโภชะนา... เวระมะณี
            นัจจะคีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสนา... เวระมะณี
            มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา... เวระมะณี
            อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา... เวระมะณี
            ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา... เวระมะณี
            อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิฯ (พระอุปัชฌาย์ว่า 1ครั้ง สามเณรว่า 3ครั้ง)
เสร็จแล้วสามเณรกล่าวคำขอนิสัย ดังนี้
            อะหังภันเต นิสสะยัง ยาจามิ, ทุติยัมปิ อะหังภันเต นิสสะยัง ยาจามิ, ตติยัมปิ อะหังภันเต นิสสะยัง   ยาจามิ
            อุปัชฌาโยเม ภันเตโหหิ (3ครั้ง)(พระอุปัชฌาย์ว่า“โอปายิกัง” ) สามเณรว่าสาธุ ภันเต (พระอุปัชฌาย์ว่า“ปะติรูปัง” )
            สามเณรว่าสาธุ ภันเต (พระอุปัชฌาย์ว่า“ปาสาทิเก นะสัมปาเทหิ” )
    สามเณรว่าอัชชะตัคเค ทานิเถโร มัยหังภาโร อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร (3 ครั้ง)

แนวทางการสอน

พอง-ยุบ

สถานที่ปฏิบัติ

ศูนย์ ๑ ยุวพุทธสำนักงานใหญ่กรุงเทพ

ตารางกิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ข้อมูลหลักสูตร
สถานที่ปฏิบัติ:​ ช่วงเตรียมความพร้อม ณ ยุวพุทธฯ​ ศูนย์ 1 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ อาคารธรรมนิเวศ
หลังจากบรรพชา​สามเณรจะปฏิบัติธรรม​ ณ​ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ (หรือ ศูนย์ 2) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม​:เยาวชนชาย อายุ 13 - 22 ปี โครงการสามเณรใจเพชรเป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่ยากที่สุด (ในประเทศไทย) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลา 5 วัน และบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ (หรือ ศูนย์ 2) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อีก 4 สัปดาห์ (ลาสิกขาก่อนไม่ได้)

*ผู้สมัครกรุณาอ่านจดหมายถึงผู้สมัครสามเณรใจเพชร​ เพื่อประโยขน์ในการเตรียมตัว​ ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่นี่ครับ (สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้ กรุณาดูรูปด้านบนประกอบ)
 https://web.ybatnet.org/th/knowledge/download-src-preview.php?did=157
-         ระยะเวลาเตรียมความพร้อม:​ 24 - 29 มี.ค. 62
-         วันบรรพชา:​ 30 มี.ค. 62​ (สำหรับผู้สอบผ่านเท่านั้น)​
-         วันลาสิกขา:​ 27 เม.ย. 62
-         ดำเนินการสอน:​ ทีมพระวิปัสสนาจารย์โครงการสามเณรใจเพชร

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กฎ กติกา และการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการฯ
1) ผู้สมัครจะต้องอยู่จนจบโครงการ
2) ผู้สมัครทุกโครงการจะต้องรักษาศีล 8 (หรือศีล 10) ต้องตื่นนอนเช้า มีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างต่ำวันละ 6– 14 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับโครงการ) ที่ต้องการความตั้งใจ ความอดทน และระเบียบวินัยที่เข้มงวด เช่น ห้ามวิ่ง ห้ามเล่น ห้ามซน ห้ามคุย ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมตัวและเตรียมใจให้ดีก่อนเข้าร่วมโครงการ
3) การเข้าร่วมทุกโครงการ ให้เตรียมเสื้อผ้า 7 ชุด เป็นสีขาว 2 ชุด ที่เหลือเป็นเสื้อผ้าสีอ่อน (ปฏิบัติธรรมในห้องปรับอากาศ) รวมทั้งชุดชั้นใน และสิ่งของดังต่อไปนี้ “เท่านั้น” คือ สบู่ก้อน (+กล่องสบู่) แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ และยาประจำตัว (ถ้ามี) ให้เตรียมของที่นำเข้าร่วมโครงการทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ และเตรียมถุงใส่เสื้อผ้าใช้แล้วอีก 1 ใบ พร้อมเขียนชื่อและชื่อเล่นให้เรียบร้อย กรุณาอย่านำกระเป๋าเสื้อผ้ามา เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋า
4) ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แป้ง ลิปสติก โฟมล้างหน้า โลชั่น โรลออน สเปรย์กำจัดกลิ่นตัว(ถ้ามีกลิ่นตัวให้ใช้สารส้มแทน) เครื่องสำอาง/เครื่องประทินผิว/เครื่องประดับ/ของเสริมสวยทุกชนิด เช่น กระจก สร้อยคอ(พระ) สร้อยข้อมือ สายรัดข้อมือ แหวน สายสิญจ์ ตะกรุด ตุ้มหู กิ๊บ โบว์และที่คาดผมสีฉูดฉาด(อนุญาตแค่สีขาว และสีเข้ม) รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ไอแพด เกมส์ MP3 สมุด/หนังสือ นาฬิกา อาวุธ ยาเสพติด ยาดม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิด สิ่งมีค่าและเงิน ห้ามทาเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บ ต่อผมสีด้วย
5) ผู้ปกครองควรนำเยาวชนมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. (ควรรับประทานอาหารกลางวันมาเลย)ผู้ปกครองควรเข้าร่วมการปฐมนิเทศเวลา 15.00 น.(โดยประมาณ) จะใช้เวลาปฐมนิเทศประมาณ 1 ชั่วโมง       
6) ช่วงเวลาดำเนินโครงการห้ามผู้ปกครองมาเยี่ยมผู้สมัคร ให้มาส่งและมารับตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ปี พ.ศ.2562 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตเยาวชนชาย - หญิง อายุ 7– 22 ปี ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาอย่างเคร่งครัด คือ การรักษาศีล 5 หรือศีล 8 สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติวิปัสสนาตั้งแต่  6 – 18 ชั่วโมงต่อวัน ตามระดับความยากง่ายของแต่ละโครงการ เพื่อพัฒนา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ความอดทน ความมีระเบียบวินัย และมารยาทไทย ให้นำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งการอุทิศตนทำงานธรรมทาน ตั้งแต่ พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงอาวุโส จนถึงหัวหน้าพี่เลี้ยง
โครงการจัดหลักสูตรให้เหมาะกับคุณสมบัติผู้สมัครที่แตกต่างกันโดยเน้นการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นหลัก ซึ่งจะจัดในช่วงเวลาปิดเทอมของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทั้งไทยและนานาชาติของทุกปี

ค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ทางยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6 (ซอยสำนักงานเขตภาษีเจริญ) แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2455-2525 (10 คู่สาย)
เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม "สร้างคน สร้างที่ใจ"