ครอบครัวคุณธรรม ( พ่อ-แม่-ลูก อายุ 7-18 ปี ) จำนวน 1 โครงการ