ศูนย์เผยแผ่ ลุมพินีวัน

หนึ่งการ “ให้” ของคุณ คือ การ ร่วมนำ “ธรรมะ” เข้ามาสู่หัวใจของมนุษย์ เพื่อนำทางสู่การตื่นรู้ด้วยปัญญา