ร่วมนำธรรมะเข้าสู่หัวใจของเยาวชน อายุ 7 ปี ขึ้นไป
เพื่อสร้างคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ในแต่ละปี มีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและปฏิบัติธรรมกับยุวพุทธฯ จากทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 40,000 คน
ทุกหัวใจเมื่อได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมะล้วนเกิดความอิ่มเอมปีติ หลายชีวิตพลิกจาก
ความทุกข์ร้อนไปสู่ความสุขที่ร่มเย็น
ขับเคลื่อนจิตใจของเยาวชนด้วยพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาจิต
เปี่ยมด้วยศีลธรรม ดำรงตนอย่างมีวินัย จิตใจเข้มแข็งอ่อนโยนและมีความสุข

ข่าวสาร / กิจกรรม

- Upcoming Highlight -

ข่าวอื่นๆ

ประมวลกิจกรรม

- Recent Highlight -

" ให้ "

เพื่ออานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่

ร่วมสนับสนุนโครงการอื่นๆ